Cildimizin İşlevleri Koruma İşlevi

Cidimizin işlevleri dendiğinde şüphesiz akla ilk gele işlev, cildimizin en kapsamlı işlevi olan koruma fonksiyonudur. Organizma ile dış ortam arasında bulunan cilt, her iki yönlerde çeşitli zararlı etkenlere karşı açık olan bir organdır. Bu özelliğiyle, koruyucu görevini de bu iki çeşit etkene karşı, çift yönlü yapar.

İç Etkenlere Karşı Koruma

Organizmanın, metabolik süreç sonunda ortaya çıkan çeşitli zararlı etkenlerin, antijenlerin, patojenlerin vb. vücuttan atılarak uzaklaştırılması şeklinde görev yapar. Detoksikasyon işlevi olarak adlandırılabilecek bu yöntem sayesinde organizmanın içindeki zararlı maddeler, dışarı atılır.

Vücudun optimal (doğal) ısısını korumada cildin çeşitli eklerinden yararlanır. Bu hususta ilk oluşum kıl ve yağ bezi birimidir. Burada normalde yatık kıllar kasın kasılması ilk dik duruma geçerek aralarındaki durgun hava tabakası kalınlaşırken cilt yüzeyine yağ salgısının artması sağlanır. Kalınlaşan hava tabakasının yanı sıra bu salgı cilt yüzeyine yayılarak ısı kaybını önleyici rol oynar.

Isı düşürme içinde etkin görevlerden birisi de cildin damarlarına aittir. Bu düzenleme mekanizması içinde geçerli bir diğer oluşum, ekrin ter bezidir. Bu bezlerin salgıları, deri yüzeyinde buharlaşırken deri ısı kaybına neden olur.

Cildimizin İşlevleri
Cildimiz hem içten hem de dıştan gelen uyaranlara karşı koruma görevini yürütür.

Dış Etkenlere Karşı Koruma

Organizmanın dış ortam ile ilişkisi geniş ölçüde deri ile olur. Bu nedenle dış etkenlerin organizmaya girmelerine engel olmak ya da bunları yüzeyde daha zararsız hâle getirmek şeklinde olan bu görevde de cildin çeşitli yapılarından faydalanılır.

Biyolojik etkenlere karşı koruma

Deri yüzeyi çok sayıda ve çeşitli mikroorganizmaların bir arada yaşadığı bir ortamdır. Yüzeyde yaşayan bu mikroorganizmaların hastalık hâli durumlarında, derinin özel yapı ve fonksiyonunun rolü büyüktür. Derinin sürekli yenilenmesi ve corneum’un sürekli olarak dökülmesiyle yüzeydeki mikroorganizmalar uzaklaştırılmış olur. Diğer yandan st. corneum’un kompakt yapısı, bunların daha derinlere sokulmasına karşı mekanik bir engel oluşturur. Mikroorganizmalara karşı korumada derinin en önemli silahı kuşkusuz “asit mantodur”.

Fiziksel etkenlere karşı koruma

Fiziki etmenler başlıca mekanik etmenler, sıcak, soğuk ve ışınlar olarak kabul edilebilir.

Cildimizin İşlevleri
Cildimizin İşlevleri

Mekanik etkenlere karşı koruma

Fiziksel darbe, sürtünme, basınç ve çarpmaya karşı cilt kendisini hücre ve lif yapısının özel dizilişi ile korur.

Işınlara karşı koruma

Cildimizin İşlevleri, ışınlara (güneş ışınları) karşı cildin koruma görevi özellikle melanin pigmenti ile olur. Cildin kuvvetli güneş tesiri ile kahverengileşmesi, koruyucu fonksiyonun neticesidir. Güneşlenme esnasında ışınların fazlasını üst tabakada bulunan pigmentler tutar ve zararlı tesire yalnız gaz tabakasının maruz kalmasını temin ederek diğer tabakaları korur. Deriyi ve deri altını ışınlara karşı korumada pigmentten başka, tek corneum katının ve bütün katmanlarının ışını absorbsiyon (emme) şeklinde rol oynadıkları unutulmamalıdır. Işınların fazlası cilt için oldukça tehlikelidir. Önemli cilt hastalıklarına, cilt kanserine yol açabilir.

Isı etkisine karşı koruma

Ortamın ısı değişikliklerine karşı organizmanın korunmasında ve ısının organizmaya zarar vermeyecek şekilde ayarlanmasında cilt, etkin rol oynar.

Kimyasal etkenlere karşı koruma

Cildimizin İşlevleri, çeşitli kimyasal etkenlere karşı korumada en önemli rolü lipit manto ve keratin üstlenmiştir. Ayrıca corneum tabakasının kiremit dizisi gibi olan yapısı bu maddelerin kolaylıkla daha aşağılara geçmesine engel olur. Bu engel ancak yüksek konsantrasyondaki asitler ve bunun gibi maddeler tarafından yıkılabilir. Hafif asitler, alkaliler, su ve bunlardan eriyen cisimler keratin engelini aşamaz.

Cildimizin İşlevleri
Cildimizin İşlevleri

Absorbsiyon İşlevi

Birçok engel nedeniyle ciltten absorbsiyon (emilim) son derece zordur. Ancak su ve yağ karışımında eriyen maddeler, ciltten bir miktar geçebilir. Kremler cildin bu özelliği doğrultusunda hazırlanmaktadır. İstenilen kozmetik tesirin yaratılmasında cildin bu geçirgenliği kâfi gelmektedir.

Cildimizin İşlevleri – Depo işlevi

Cildin yağ tabakası, cildin kalori deposudur. Gıda yetersizliği durumunda rezerve olarak göreve her zaman hazırdır.

Duyu Organı İşlevi

Dış tesirlere (dokunma, basınç, sıcak, soğuk, kaşıntı, karıncalanma, uyuşma gibi) karşı çeşitli durumlar alır. Cilt, üst tabakalarındaki sinir sistemi ile durumu merkezi sinir sisteme ileterek uygun tedbirin alınmasına imkân verir.

Cildimizin İşlevleri – Diğer İşlevler

  • D2 vitamini deride sentezlenir.
  • Organizmada ortaya çıkan statik elektrik dış ortama deri ile aktarılır.
  • Bütün bunların üstünde, organizmanın bütünüyle beden ve ruh olarak güzel görünmesi ve toplum içinde kabul edilmesinde derinin rolü çok büyüktür.

Uzm. Dr. Kadriye Akar, Dermatoloji & Kozmetoloji Uzmanı

Comments are closed