Ozon tedavisi.
Ozon (O3) yüksek oksijen enerjisine sahip bir elementtir. Kendisine has kokusu olan ozonu yağmurlardan sonra, dağların yüksek noktalarında, deniz kenarlarında hissedersiniz. Hastanelerde dezenfektan olarak kullanılan ozon, umumi tuvaletlerde bulunan el kurutma cihazlarında, kötü kokuları gidermek amaçlı üretilen bazı cihazlarda kullanılmaktadır.

Medikal ozon, yapı ve kullanım itibarı ile bu tür bir ozondan farklı olmakla birlikte, temel olarak mekanizması birbirine benzerdir. Medikal ozon, birçok tıbbi alanda kullanılmakla birlikte dermatoloji alanında son derece başarılı bir tedavi seçeneği olarak yer almaktadır. Özellikle cildiye alanında;

 • Bakterin yok edilmesinde,
 • Mantarların tedavisinde,
 • Virüslerin çoğalmasının önlenmesinde,
 • Enfekte olmuş doku iltihabının dezenfeksiyonunda,
 • Bakteri ve virüslerin sebep olduğu bazı hastalıkların tedavisinde etkin bir çözüm sunar.

Bu özellikleri göz önüne alındığında ozon, son derece etkin olarak kullanılan bir elementtir. Günümüzde, ilaç tedavisine yanıt vermeyen birçok hastalığın tedavisinde son derece başarılı sonuçlar almamızı sağlar. Kozmetik olarak ozon;

 • Selülit
 • Telanjektazi
 • Kırışıklıklar Ve Göz Halkaları
 • Çatlaklar (Stria)
 • Ameliyat İzleri gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Yoğun bir oksijen enerjisine sahip olan ozon, cilt hücrelerindeki antioksidan aktiviteyi tetikler. Fizyolojisi bozulan hücrelerin fizyolojsini düzenler. Enfeksiyon durumunda direkt etkisiyle hastalığa neden olan etmenleri ortadan kaldırır.

Ozon tedavisi ve selülit

Deri altında oluşan kılcal dolaşım bozukluğunun sebep olduğu en belirgin bozukluk selülit olarak kendini gösterir. Diğer bir deyişle selülit, deri altında bulunan yağ dokusunun kılcal dolaşım bozukluğunun bir sonucudur. Ozon tedavisi, hücrelerin dolaşım bozukluğunu aktive ederek selülit tedavisinde son derece etkili olur.

Ozon tedavisi ve telenjiektazi

Telenjiektazi, kılcal damarların anatomik yapısının bozulmasıyla ilgilidir. Kılcal damarların normalden fazla genişlemesi ya da çatlaması ile görünür hale gelmesi sonucu oluşan bir durumdur ve varisten farklıdır. Telenjiektazi, lazer ile tedavi edilebildiği gibi ozon ile de tedavi edilir.
Mikro iğneler ile kılcal damarlara enjekte edilen ozon ile bozulmuş yapı elimine edilerek tedavi sağlanır. Kılcal damarlar, ozon ile başarılı bir şekilde elimine edilir.
Ozon, kozmetik olarak iz bırakmaksızın, telenjiektazinin tedavi edilmesini sağlar.

Telenjiektazi (Telengiectasia), deri altındaki kılcal damarların; aşırı genişlemesi ya da çatlamasıyla, görünür hale gelmesi durumudur.

KIRIŞIKLIKLAR ve GÖZ HALKALARI

Deri altına uygulanan ozon terapisi, kan akış hızının arttırarak cilt yenilenmesini sağlar. Hücrelerde birikmiş toksinlerin ve hücresel atıkların atılımını hızlandırır. Yaşlanma ve mimikler sonucu ortaya çıkan

 • Cilt hasarlarının,
 • Koyu renkli göz halkalarının
 • Çatlakların ve
 • Çizgilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

ÇATLAKLAR

Derinin aşırı gerilmesi durumunda çatlaklar oluşur. Bunun nedeni ‘kollajen’ ve ‘elastin’ liflerinin birbirinden ayrılmasıdır. Çatlaklar ilk oluşmaya başladığında renkleri kırmızı, mordur. Zamanla rengini yitirir ve sedef beyazı bir renge dönüşür.
Derideki çatlaklara ozon terapisi kollajen üretimini uyarır. Üretimin artmasını tetikleyerek, çatlakların dolmasını sağlar. Derinin gerginleşmesi sonucu da rengi eskiye dönerek düzelir.

AMELİYAT İZLERİ

Deri altına uygulanan ozon terapisinin hücrelerdeki kan akımını hızlandırdığından bahsetmiş, kolajen üretimini tetiklediğini söylemiştik. Deri altında oluşan hasarlar ve ameliyat izlerinin giderilmesinde bu özelliği ile ozon terapisi son derece etkilidir. Sikatris ya da Nedbe olarak adlandırılan bu tür oluşumlar ozon terapisi ile başarılı bir şekilde hafifletilir hatta yok edilir.

Comments are closed