Biorezonans (Biofrekans) nedir?

Biorezonans (Biofrekans), enerjinin yönetilmesinin tıbbi yönelimi olarak adlandırılabilir. Tamamen biyofiziksel bir yöntemdir. Kimyasal ilaçlar kullanılmaz. Vücudumuzdaki bakteri, virüs, parazit, ağır metallerin bıraktığı manyetik bilgilerin temizlenmesi yoluyla çalışır. Vücudumuza giren her antijen, aldığımız her gıda ve vücudumuzdaki her doku ve hücrenin bir manyetik frekansı vardır.

Manyetik frekansların, vücudumuza verdiği zararın etkisizleştirilmesi prensibi ile işleyen mekanizmada, biorezonans cihazından vücuda elektromanyetik dalgalar verilir. Cep telefonundan yayılan elektromanyetik dalgaların binde biri kadar bir güçle, vücudun yaydığı elektromanyetik frekanslar tersine çevrilerek nötralize edilir. Bu şekilde etkisizleştirilen elektromanyetik dalgalar sayesinde, vücutta birçok hastalığın gerçek anlamda tedavisi mümkün olur.

Dünyada son derece başarılı bir şekilde uygulanan biorezonans yöntemi, vücuttaki titreşim örneğine (frekans örnekleri) dayanmaktadır. Klasik ilaçla tedavi yönteminde genellikle hastalığın belirtileri ortadan kaldırılırken, biorezonans yönteminde hastalık ve hastalığa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması esastır.

Biorezonans, vücuda verilen ters elektromanyetik dalgalar ile vücudun yaydığı olumsuz etkilenmeyi giderirken, bağışıklık sistemini destekler. Vücuda zarar veren elektromanyetik izlerin temizlenmesiyle, vücut salgılarında bulunan ve vücuda olumlu etkiler veren frekanslar güçlendirilerek vücuda geri verilir. Desteklenen bağışıklık sistemi ile vücut, ilaçsız, ağrısız ve KALICI olarak iyileşme sürecine girer.

Newton, 17. YY ’da, “varoluşun merkezi maddedir” diyerek, fizik kimya ve fen bilimleri olarak adlandırılan bilimlerin temelini atmıştır. A. Einstein ise maddeyi yoğunlaşmış bir enerji olarak tanımlamıştır. Tüm bu ve benzeri bilimsel çalışma ve aksiyonların ışığında, madde, enerjinin ölçülebilen ve tartılabilen bir formudur demek, bilimsel düşünüşe uygun olur.

İnsan vücudu da, yoğunlaşmış, ölçülebilen bir enerjidir. Dolayısıyla elektromanyetik bir alandır. İnsan vücudundan yayılan ‘ossilasyon’ ya da frekans adı verilen titreşimler saptanabilmekte ve kaydedilebilmektedir. O halde şöyle demek yanlış olmaz. Bu frekanslar, hücreler arası bilgi alışverişini sağlamakta ve tüm biyokimyasal süreci yönetmektedirler.

Maddesel süreç yönetiminde, biorezonans cihazı bu etkileşime katılmaktadır. Hücrenin frekansı ile vücuda gönderilen frekansın uyumu yani rezonansı ile tedavi süreci gerçekleşir.

Biorezonans (Biofrekans) ile tedavi edilebilen hastalıklar

Hücreler arasındaki ve vücudun bütünü içindeki etkileşimi bozan yabancı frekansların ortadan kaldırılması, vücut üzerindeki baskıyı ortadan kaldırır ve sistemin düzgün biçimde işleyebilmesini sağlar. Düzgün işleyen bir sistemde hastalık oluşmaz ya da oluşan hastalık sistemin üzerindeki baskının ortadan kaldırılması ile geriye döndürülebilir.

Biorezonans önce vücut üzerinde nasıl bir baskı olduğunun araştırmasını yapar. Bu baskı ağır metaller, alerjiler, zehirli maddeler, enfeksiyonlar, az bilinen parazitler, bulunamayan mantar enfeksiyonları, çevredeki yoğun elektrik alanlar ya da yaşanılan bölgenin coğrafi özelliklerinin kişide yarattığı etkiler olabilir. Biorezonans tüm bu zarar vermesi muhtemel faktörleri test edebilir.

Bünye üzerinde saptanan baskılayıcı -zarar verici maddenin- faktörün frekansı ortadan kaldırılır. Bünyenin içindeki enerji akış yolları temizlenir. Sistemin düzgün işlemesi sağlanır. Bu sayede yeni oluşmakta olan hastalık ortadan kaldırılır ya da başka bir şekilde üstesinden gelinemeyen hastalıkların kendiliğinden ortadan kalktığı görülür. Teknolojinin kullanılmaya başlandığından beri edinilmiş tecrübeler sunucu 400 kadar hastalıkta standart tedavi protokolleri belirlenmiştir. Her yıl yapılan kongrelerde dünyanın değişik ülkelerinden gelen biorezonans kullanıcısı doktorların ve biorezonans uygulayıcısı alternatif tıp mensuplarının tecrübelerini paylaşıyoruz. Şimdiye kadar sebebi bir türlü bulunamayan hastalıkların biorezonans ile nasıl aşılabildiğini ve tedavilerinde nelerin yapılabileceğinin bilgisini paylaşıyoruz. Dünyadan devamlı gelen ve farklı hastalıklar için listelenen başarılı tedavi örnekleri gerçekten çok cesaret vericidir. Biorezonansa; “sağlıkta yeniçağın habercisi” denmesinin sebebi de budur.

Biorezonans (Biofrekans) tedavisinin en sık kullanıldığı hastalıklar

 • Kronik ve Akut Allerjiler:
 • Egzama
 • Kontakt Dermatit
 • Alerjik Cilt Lezyonları
 • Ürtiker
 • Alerjik Astım
 • Alerjik Bronşit
 • Saman Nezlesi
 • Alerjik Konjuktivit

Her türlü alerji biorezonans ile tanınabilir. Yani elektromanyetik dalgalar kullanarak alerji testi yapılır. Bu testin bilinen alerji testleri kadar kesin sonuçlar verdiği çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu testin esas farkı ise bünye üzerinde esas kötü etkiyi yaratan gizli alerjilerin de ortaya çıkmasının sağlanmasıdır. Diğer testlerde çıkmayan gizli bir alerji bulunduğunda bu alerjileri de hafifletir ve ortadan kaldırır. Bulunan alerji, biorezonans kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Bu alerji cilt tipi olabilir ya da solunum yollarını tutmuş olabilir. Birçok durumda ise geçirilmeyen kronik hastalığın sebebi olarak bir alerji bulunabilir ve alerjinin ortadan kaldırılması kronik hastalığı tedavi eder.

 • Ağrı Tedavisi ve Migren
 • Ağrılı Eklem Hastalıkları, (kireçlenmeler)
 • Ağrılı Omurga Problemleri, (bel-boyun fıtığı, kireçlenmeler)
 • Spor Yaralanmaları
 • Ağrılı Romatizmal Hastalıklar
 • Baş Ağrıları ve Özellikle Migren
 • Ameliyatlar sonrasında geçmeyen ağrı durumları
 • Sebebi tam olarak anlaşılamayan ağrı durumları
 • Ağrılı Adet Dönemleri

Ağrı o bölgedeki problemin vücut tarafından ifade edilme yoludur. Ağrı bölgesinden algılanan frekanslar normalden farklıdır ve bu frekansların temizlenmesi ağrıyı ortadan kaldırır.

Biorezonans, ağrıya yol açan problemin iyileşmesini hızlandırır. Biorezonans spor hekimliğinde yaralanmanın veya burkulmanın tedavisini hızlandırmak için kullanılır. Travmaya bağlı ağrılarda biorezonansın etkisi çarpıcıdır. Kronik ağrılarda ise ağrının geçirilmesi sistemin bir bütün olarak ele alınmasını ve sistemin üzerindeki yükün temizlenmesini gerektirir. Sonuçlar bünyenin ne kadar stres altında/kirlenmiş vs. olduğuna göre değişir. Genel bir kural olarak çocuklardaki etkinlik her zaman daha güçlüdür.

Bağışıklığın güçlendirilmesi

 • Geçirilemeyen sistitler,
 • Geçirilemeyen veya tekrar eden enfeksiyonlar,
 • Bağışıklığın düşmüş olduğu durumlar.

Sistemin düzgün çalışmaması ve toksinlerin birikmiş olması, kendini en sık bağışıklığın düşmesi ile gösterir. Geçmeyen enfeksiyon hastalıkları, biorezonansı yardımcı olarak kullanarak bazen de sadece biorezonans kullanarak iyileşebilir. Bu işlem enfeksiyon yapan ajana karşı biorezonans uygulamak yanında bağışıklığı bozan sebebin saptanıp ortadan kaldırılması ile yapılır.

Genel sağlığın iyileştirilmesi – Detoksifikasyon

Biorezonans bünye üzerinde stres yapan faktörleri tarar. Bu faktörlerden bir kısmı sistem üzerinde yük oluşturan zehirli maddelerdir. Bu maddelerin freakanslarının sıfırlanmaya çalışılması ile detoksfikasyon yaratılır. Bünyenin temizlenmesi genel sağlık durumunu iyileştirir. Biorezonans ile detoksifikasyon yanında bünye üzerinde stres yaratan diğer faktörler de araştırılıp giderilebilir. Bunlar içinde amalgam dolguların yarattığı bozulma, cep telefonlarının yarattığı bozulma, yaşanılan coğrafi alanın yarattığı bozulma, önceden yapılmış aşıların bünye üzerinde yarattığı bozulma sayılabilir. Tüm bu etkiler biorezonans ile ortadan kaldırılabilir.

Biorezonans karaciğerin uyarılarak toksinlerin atılımının sağlanması, böbrek ve lenf sisteminin uyarılarak temizlenmenin sağlanması için de kullanılır. Dünyadaki kullanımlarında kronik hastalıkların tedavisinde detoksifikasyonla birlikte lenf ve karaciğerin uyarılması genel bir kural olarak kabul edilebilir.

Ameliyat sonrası iyileşmenin hızlandırılması

Biorezonans ile kolayca sağlanabilecek bir etkidir. Spor yaralanmalarında kullanıldığı gibi ameliyat sonralarında da kullanılabilir. Düşkün bünyelerde kişinin ameliyata hazırlanması ve direncinin arttırılması için de kullanılabilir.

Mide bağırsak sistemi

Akut veya kronik iltihabı durumlar için kullanılır. Gastritler ve kolitler yanında bağırsakta fazla mantar üremesi sonucu olan birçok kronik hastalık biorezonans ile tanınır ve tedavi edilebilir.

Kronik yorgunluk sendromu

Biorezonans ile kolayca açıklanabilecek bünye üzerindeki bir kirlenmeyi gösterir. Biorezonans kullanımı kronik yorgunluk sendromunda ya da genel olarak bünyenin zorlandığı ve yorgun düştüğü durumlarda etkilidir.

Bağımlılık tedavileri

Sigara bağımlılığı dışında alkol ve diğer madde bağımlılıklarında kullanılabilir. Etki bünyenin o maddeye karşı temizlenmesi ve o madde ile karşılaştığında tepki vermesi ile açıklanır.

Uzm. Dr. Kadriye Akar

Comments are closed